• تیم فوتسال آواتک، جام آواتک، جام فوتسال آواتک، برندکاپ avatech

معرفی
ما باور داریم که کارآفرینی زبان مشترکی است مرامنامه ما ما به اصولی پایبند هستیم که پر از ارزش‌هایی است که از طریق کارآفرینی و کمک به کارآفرینان به وجود آمده باشد. فرهنگی که سلسله مراتبی نیست و به معنای واقعی، با هم ساختن را می رساند. حرکتی جمعی برای پرورش نوآوری و پیشرفت دانش بشر در کشوری که پر از استعداد، توانایی و سرمایه است ولی دستاوردهای کمی دارد. ما باور داریم که کارآفرینی زبان مشترکی است که تمام انسان ها را در سراسر دنیا به هم وصل میکند. ما به دنبال کارآفرینان استثنایی هستیم، کسانی که حاضرند تا همه چیز را بدهند تا چشم انداز خود را محقق سازند. این افراد آماده مقابله با همه چالش‌های پیش رو خود هستند تا به موفقیت برسند. آن‌هایی که از شکست خوردن نمی‌ترسند و می‌دانند که شکست، کلید موفقیت است. آن ها ماموران تغییر و نوآوری در تمام دنیا هستند و این افرادند که آینده جوامع را شکل می دهند، نه سیاست مداران! حقیقت وجودی آواتک، نه یک برنامه است، نه یک فضا برای کار کردن و نه یک شرکت. آواتک یک تفکر است. این جا جایی است که شما می‌توانید، ایده‌های خود را توانمند کنید و به آرزوهایی که دارید برسید و از طریق افرادی که هم فکر شما هستند حمایت شوید. محرکه‌های آواتک، نه پول است و نه افتخار بلکه تشویق کردن و حمایت از کارآفرینان در مسیر سفرشان است. آیا شما جزو این افراد هستید؟ به ما بپیوندید. تیم ما ما با اشتیاق هر روز کار می‌کنیم تا مطمئن شویم که کارآفرینان ما بیشترین میزان بهره را از برنامه ما دریافت می‌کنند.