• ارتباط فردا | تیم فوتسال ارتباط فردا در جام برندکاپ (برندهای برتر)

معرفی
شرکت «تجارت الکترونیکی ارتباط فردا» با نام سابق «تجارت الکترونیکی تات» (سهامی خاص) در 18 اسفند ماه سال 89 تحت شماره ۳۹۸۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۵۳۴ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. دادوستد اساسِ زندگی است؛ در تمامِ لحظه‌های زندگی، وقتی در تعامل با دیگران هستیم، به نوعی در حال انجام دادوستدیم. عُلمایِ علمِ ارتباطات به جای دادوستد می‌گویند تَراکُنش. از نظرِ ارتباطی‌ها، ارتباط یا یک‌طرفه است یا دوطرفه و تعاملی. بالاترین مرحله ارتباط هم تراکنش است. با این که تراکنش یک مفهومِ ارتباطاتی است، اما دانشمندان علم کامپیوتر علاقه ویژه‌ای به آن دارند. در علمِ کامپیوتر وقتی از تراکنش صحبت می‌کنیم، از مفهومی بسیار مهم حرف می‌زنیم که اساسِ فناوری برای تسهیل زندگی است. در دنیای فناوری هم بیشترین کاربردِ کلمه تراکنش در فضای بانکداری و پرداخت الکترونیکی است؛ تا چند سال پیش، خطی فرضی و جداکننده بین بانکداری و پرداخت سنتی با بانکداری و پرداخت الکترونیکی وجود داشت؛ یعنی یک بانکداری سنتی داشتیم که مبتنی بر شعبه بود و یک بانکداری الکترونیکی که هرچند در شعبه هم تغییراتی ایجاد کرده بود، اما بیشتر به ابزارهایی نظر داشت که بیرون از شعبه کار مردم را راه می‌انداختند. امروز اما صحبت از بانکداری الکترونیکی در مقابل بانکداری یا پرداخت الکترونیکی در برابر پرداخت بی‌معناست. ما اکنون فقط یک بانکداری داریم و یک پرداخت. آن بانکداری و پرداختی که غیرالکترونیکی است متعلق به امروز نیست و به دیروز تعلق دارد. به عنوان نمونه روش‌های پرداخت مبتنی بر اسکناس هم در دنیای امروز دیگر مانند گذشته نیست و حتی استفاده از اسکناس نیز یکی از روش‌های متعدد پرداخت در دنیای جدید است و این طور نیست که در برابر پرداخت با اسکناس پرداخت با روش‌های دیگر داشته باشیم. در دنیای جدید فناوری چنان روش‌های متعددی در زمینه پرداخت ایجاد کرده که تصور دنیایی بدون وجود روش‌های مختلف پرداخت ممکن نیست. در «ارتباط فردا» پا را از این هم فراتر گذاشته‌ایم و تصور می‌کنیم در فردایی که فاصله زیادی با ما ندارد، بانکداری دیجیتال و فناوری‌های مالی تصور ما از تراکنش را به کلی تغییر خواهند داد. با این نگاه شرکت «ارتباط فردا» شکل گرفته و در مسیر تحول همگام با فرکانس‌های دنیای جدید قرار دارد.