• تیم فوتسال آواتک در جام برندکاپ

معرفی
هدف ما آواتک بر پایه باور به جوانان پر استعداد ایرانی بنا شده، کارآفرینانی که جسورانه دست به خلق نوآوری و ارزش آفرینی می‌زنند تا گامی موثر در رفع نیازها و حل مشکلات برداشته و به پیشرفت و آبادانی كشور و رونق اقتصادی آن كمك كنند.آواتک بیش از هر چیز یک باور است. جایی که ایده های کارآفرینان نخبه بارور شده و آرزوهایشان محقق می‌شود. آواتک پشتیبان کارآفرینان جسوری هست که از تحول و نوآوری نمی‌هراسند . باور ما اين است كه گره مشكلات اقتصادي ايران عزيز از طريق اتكا به نيروهاي داخلي باز خواهد شد.بنابراین براي تحقق اين هدف مهم تلاش خواهيم كرد بهترين شرايط،امكانات و زمينه انتقال دانش جهاني را برای جوانان کشورمان فراهم کنیم. ماموریت ما ما تلاش خود را مي كنيم تا بستر مناسبي را براي تبديل ايده هاي جوانان كشورمان به كسب و كار فراهم كنيم و پس از تبديل ايده جوانان به كسب و كار، زمينه جذب سرمايه و بالندگي و توسعه استارتاپ هاي ايراني را فراهم آوریم.ما همه تلاشمان را در جهت صيانت از نخبگان و ايده هاي جوانان ايراني به كار خواهيم بست تا اميد جوانانمان را به ثمر بنشانيم و به آنها به باورانيم كه ما مي توانيم كارهاي بزرگي بكنيم. تحول و نوآوری را کسانی به وجود می‌آورند که از شکست نمی‌ترسند.آواتک پشتیبان کارآفرینان نوپایی است که آماده بلندپروازی هستند و با توکل به پروردگار برای ساختن افق آینده «ایران زمینمان» شب و روز تلاش می کنند . تلاش میکنیم تا شعله شوق و سرزندگی را برای پیمودن مسیر دشوار کارآفرینی درون آن‌ها روشن نگه داریم.