جدول تورنمنت برندکاپ

زنده

تیم های این دوره :

تیم دیجی کالا

5582

مشاهده
پرشیا خودرو (BMW)

6698

مشاهده
Anetwork

6078

مشاهده
داروسازی دکتر عبیدی

2954

مشاهده
صبانت

3199

مشاهده
علی بابا

5907

مشاهده
تلوزیون اینترنتی آیو

2657

مشاهده
تیم دامداران

5659

مشاهده
پیمنت ۲۴

4434

مشاهده
تیم لیون کامپیوتر

3012

مشاهده
فست کلیک

4024

مشاهده
تیم آواتک

4528

مشاهده
میوا

1767

مشاهده
ارتباط فردا

3051

مشاهده
انتشارات گاج

6269

مشاهده
آژانس دریتا

5106

مشاهده
حامیسان

5626

مشاهده
بانک دی

4219

مشاهده
پیشکسوتان پرسپولیس

5281

مشاهده
هنرمندان

3745

مشاهده