جدول تورنمنت برندکاپ

زنده

تیم های این دوره :

تیم دیجی کالا

14

مشاهده
پرشیا خودرو (BMW)

19

مشاهده
Anetwork

16

مشاهده
داروسازی دکتر عبیدی

9

مشاهده
صبانت

15

مشاهده
علی بابا

7

مشاهده
تلوزیون اینترنتی آیو

6

مشاهده
تیم دامداران

3

مشاهده
پیمنت ۲۴

7

مشاهده
تیم لیون کامپیوتر

5

مشاهده
فست کلیک

8

مشاهده
تیم آواتک

5

مشاهده
میوا

4

مشاهده
ارتباط فردا

1

مشاهده
انتشارات گاج

8

مشاهده
آژانس دریتا

7

مشاهده
حامیسان

13

مشاهده
بانک دی

5

مشاهده
پیشکسوتان پرسپولیس

6

مشاهده
هنرمندان

5

مشاهده