جدول تورنمنت برندکاپ

زنده

تیم های این دوره :

تیم دیجی کالا

12

مشاهده
پرشیا خودرو (BMW)

17

مشاهده
Anetwork

13

مشاهده
داروسازی دکتر عبیدی

9

مشاهده
صبانت

11

مشاهده
علی بابا

5

مشاهده
تلوزیون اینترنتی آیو

3

مشاهده
تیم دامداران

2

مشاهده
تیم لیون کامپیوتر

3

مشاهده
پیمنت ۲۴

3

مشاهده
فست کلیک

4

مشاهده
تیم آواتک

4

مشاهده
میوا

3

مشاهده
ارتباط فردا

0

مشاهده
انتشارات گاج

8

مشاهده
آژانس دریتا

1

مشاهده
حامیسان

9

مشاهده
بانک دی

4

مشاهده
عظیم خودرو

1

مشاهده