جدول تورنمنت برندکاپ

زنده

تیم های این دوره :

تیم دیجی کالا

5584

مشاهده
پرشیا خودرو (BMW)

6701

مشاهده
Anetwork

6083

مشاهده
داروسازی دکتر عبیدی

2957

مشاهده
صبانت

3199

مشاهده
علی بابا

5913

مشاهده
تلوزیون اینترنتی آیو

2657

مشاهده
تیم دامداران

5659

مشاهده
پیمنت ۲۴

4434

مشاهده
تیم لیون کامپیوتر

3013

مشاهده
فست کلیک

4024

مشاهده
تیم آواتک

4529

مشاهده
میوا

1771

مشاهده
ارتباط فردا

3051

مشاهده
انتشارات گاج

6275

مشاهده
آژانس دریتا

5106

مشاهده
حامیسان

5628

مشاهده
بانک دی

4219

مشاهده
پیشکسوتان پرسپولیس

5281

مشاهده
هنرمندان

3746

مشاهده