جدول تورنمنت برندکاپ

زنده

تیم های این دوره :

تیم دیجی کالا

5580

مشاهده
پرشیا خودرو (BMW)

6697

مشاهده
Anetwork

6078

مشاهده
داروسازی دکتر عبیدی

2952

مشاهده
صبانت

3198

مشاهده
علی بابا

5907

مشاهده
تلوزیون اینترنتی آیو

2656

مشاهده
تیم دامداران

5655

مشاهده
پیمنت ۲۴

4434

مشاهده
تیم لیون کامپیوتر

3012

مشاهده
فست کلیک

4023

مشاهده
تیم آواتک

4528

مشاهده
میوا

1767

مشاهده
ارتباط فردا

3050

مشاهده
انتشارات گاج

6261

مشاهده
آژانس دریتا

5106

مشاهده
حامیسان

5626

مشاهده
بانک دی

4219

مشاهده
پیشکسوتان پرسپولیس

5281

مشاهده
هنرمندان

3744

مشاهده