جدول تورنمنت برندکاپ

زنده

تیم های این دوره :

تیم دیجی کالا

20

مشاهده
پرشیا خودرو (BMW)

22

مشاهده
Anetwork

17

مشاهده
داروسازی دکتر عبیدی

10

مشاهده
صبانت

15

مشاهده
علی بابا

10

مشاهده
تلوزیون اینترنتی آیو

6

مشاهده
تیم دامداران

3

مشاهده
پیمنت ۲۴

7

مشاهده
تیم لیون کامپیوتر

6

مشاهده
فست کلیک

8

مشاهده
تیم آواتک

5

مشاهده
میوا

4

مشاهده
ارتباط فردا

1

مشاهده
انتشارات گاج

10

مشاهده
آژانس دریتا

7

مشاهده
حامیسان

13

مشاهده
بانک دی

6

مشاهده
پیشکسوتان پرسپولیس

6

مشاهده
هنرمندان

5

مشاهده